Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • H τριμηνιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο -1,2% και η αντίστοιχη ετήσια στο -1,1% το 4ο τρίμηνο 2016.
  • Για το σύνολο του 2016 το πραγματικό ΑΕΠ παρέμεινε στάσιμο στα €184,5 δις και το ονομαστικό αυξήθηκε οριακά, ήτοι 0,1%, στα €175,9 δις.
  • Ο μηδενικός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης το 2016 ήταν αποτέλεσμα της θετικής συνεισφοράς της εγχώριας ζήτησης και της ισόποσης – σε απόλυτους όρους – αρνητικής συνεισφοράς του εξωτερικού τομέα, ήτοι των καθαρών εξαγωγών.