Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονομία διαμορφώθηκε στο 21,7% τον Απρίλιο 2017 από 22,0% τον Μάρτιο 2017 και 23,6% τον Απρίλιο 2016.
  • Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο ενισχύθηκε σε μηνιαία και σε ετήσια βάση κατά 2,1% και 2,9% αντίστοιχα τον Απρίλιο 2017.
  • Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα κατέγραψε τιμή άνω του ορίου μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων δείκτη (ΜΔ) για πρώτη φορά από τον Αύγουστο 2016.