Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό (εργατικό δυναμικό = άνεργοι + απασχολούμενοι) σημείωσε οριακή μηνιαία πτώση τον Φεβρουάριο 2017.
  • Διαμορφώθηκε στο 23,2% από 23,3% τον Ιανουάριο 2017 και 23,9% τον Φεβρουάριο 2016.
  • Ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 7,6 χιλ άτομα (0,2%) και ο αριθμός των ανέργων και του εργατικού δυναμικού μειώθηκε κατά -43,4 (-3,8%) και -35,8 (-0,7%) χιλ άτομα αντίστοιχα.