Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση για 17ο συνεχή μήνα τον Αύγουστο 2017. 
  • Σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής κινήθηκε ανοδικά σε ετήσια βάση για 17ο συνεχή μήνα τον Αύγουστο 2017. 
  • Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος σε ετήσια βάση κατά €389,1 εκατ. τον Αύγουστο 2017. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε από τη μείωση των ισοζυγίων πετρελαιοειδών και εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων (εκτός Π&Π) κατά -€416,6 και -€38,3 εκατ. αντίστοιχα. Το ισοζύγιο των πλοίων αυξήθηκε κατά €65,7 εκατ.