Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Το ποσοστό ανεργίας στην ελληνική οικονομία παρουσίασε οριακή μείωση τον Μάιο 2017 (μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ).
  • Ο λόγος των ανέργων (1.035,2 χιλ άτομα) ως προς το εργατικό δυναμικό (4.779,4 χιλ άτομα) διαμορφώθηκε στο 21,7% από 21,8% τον Απρίλιο 2017 και 23,6% τον Μάιο 2016.
  • Ο πληθωρισμός βάσει του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) παρέμεινε αμετάβλητός στο 1,0% τον Ιούλιο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος για τον εναρμονισμένο ΔΤΚ (ΕνΔΤΚ) ήταν 0,9% ή 0,2% με σταθερούς φόρους.