Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Για το σύνολο της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (στοιχεία ισοζυγίου πληρωμών της ΤτΕ) διαμορφώθηκαν στα €42,4 δις σε τρέχουσες τιμές. 
  • Σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2015, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν πτώση -8,3% ή -€3,8 δις. Η εν λόγω μεταβολή προήλθε κατά 85,2% από τον τομέα των υπηρεσιών και κατά 14,8% από τον αντίστοιχο των αγαθών.
  • Η πορεία – σε όρους ετήσιας μεταβολής – των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών δεν ήταν ομοιόμορφη κατά τη διάρκεια των 10 πρώτων μηνών του τρέχοντος έτους.