Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αυτό το Σημείωμα επιχειρεί μια αποτίμηση της πιθανής επίδρασης των πρόσφατων πλημμυρών στη Θεσσαλία στους ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, την απασχόληση, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα δημόσια οικονομικά.