Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) παρουσίασε σημαντική βελτίωση τον Ιούλιο 2017. Ανήλθε στις 98,2 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 94,0 ΜΔ τον Ιούνιο του ίδιου έτους.
  • Συνεχίστηκε έστω και οριακά η βελτίωση των επιχειρηματικών συνθηκών στον τομέα της μεταποίησης (δείκτης PMI) στην Ελλάδα τον Ιούλιο 2017.
  • Το σύνολο των καταθέσεων (και ρέπος) των κατοίκων εσωτερικού παρουσίασε μηνιαία αύξηση €866,7 εκατ. τον Ιούνιο 2017. Το αντίστοιχο μέγεθος στο πεδίο της χρηματοδότησης ήταν αρνητικό (μηνιαία πτώση) -€1.787,3 εκατ.