Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Tο πραγματικό ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα €46.409,8 εκατ. το 2ο τρίμηνο 2017 από €46.160,1 και €46.033,9 εκατ. το 1ο τρίμηνο 2017 και το 2ο τρίμηνο 2016 αντίστοιχα.
  • Βάσει αυτών των στοιχείων, ο τριμηνιαίος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν 0,5% (ο ίδιος με το 1ο τρίμηνο 2017) και ο αντίστοιχος ετήσιος 0,8% (από 0,4% το 1ο τρίμηνο 2017).
  • Υπό το πρίσμα της προσέγγισης της δαπάνης η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο 2017 προήλθε από την ενίσχυση της κατανάλωσης και των εξαγωγών.