Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ) σημείωσε επιδείνωση τον Φεβρουάριο 2017. Διαμορφώθηκε στις 92,9 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 95,1 ΜΔ τον Ιανουάριο 2017.
  • Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε ετήσια μεταβολή της τάξης του -0,9% τον Δεκέμβριο 2016 από 3,7% τον Νοέμβριο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη σε όρους μηνιαίας μεταβολής ήταν -1,8% και 0,0%.
  • Ο δείκτης PMI για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα, παρέμεινε για 6ο συνεχή μήνα (Φεβρουάριος 2017) κάτω του ορίου άνθησης/συρρίκνωσης των 50 μονάδων δείκτη (ΜΔ).