Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. αναθεώρησε επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις για το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 3ο τρίμηνο 2016. 
  • Η ετήσια μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο +1,8% (από +1,5%) και η αντίστοιχη τριμηνιαία στο +0,8% (από +0,5%). 
  • Βάσει της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2016, το πιθανότερο σενάριο είναι η επίτευξη οριακά θετικού ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης το 2016. Η αντίστοιχη επίσημη πρόβλεψη του προϋπολογισμού 2017 και της ΕΕ είναι στο -0,3% ενώ του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ στο 0,0% και +0,1% αντίστοιχα.