Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

  • Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις (flash estimates) της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat), ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στο 2,2% το 2ο τρίμηνο 2017 από 1,9% το 1ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. 
  • Τα αντίστοιχα μεγέθη σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής ήταν 0,6% και 0,5%. 
  • Για το σύνολο της ΕΕ-28 (Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών) το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση κατά 2,3% και 0,6% αντίστοιχα το 2ο τρίμηνο 2017 (από 1,9% και 0,5% το προηγούμενο τρίμηνο).