Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα παρουσίασε οριακή μηνιαία βελτίωση τον Μάιο 2019. Διαμορφώθηκε στις 100,8 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 100,3 ΜΔ τον προηγούμενο μήνα. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται στην άνοδο των δεικτών εμπιστοσύνης στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες και τους καταναλωτές. Στους τομείς του λιανικού εμπορίου και των κατασκευών καταγράφηκε πτώση τον Μάιο 2019.