Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα €30,2 δις σε τρέχουσες τιμές το 2ο τρίμηνο 2020 σημειώνοντας πτώση της τάξης του -8,1% YoY ή -€2,7 δις YoY.  Η λήψη εισοδηματικών μέτρων στήριξης από τους ασκούντες την οικονομική πολιτική συγκράτησε σε έναν βαθμό τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Παρά ταύτα, η ιδιωτική κατανάλωση συρρικνώθηκε κατά -12,7% YoY ή -€4,1 δις YoY, δηλαδή περισσότερο απ’ ότι το διαθέσιμο εισόδημα.