Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), στο 5μηνο Ιαν-23 – Μαϊ-23 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα €26,252 δισεκ. σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, σημειώνοντας υπέρβαση έναντι του στόχου, όπως αποτυπώνεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2023, κατά €2,948 δισεκ. (12,7%). Η εν λόγω υπεραπόδοση προήλθε κυρίως από τους φόρους, ενώ ακολούθησαν με μικρότερη συνεισφορά οι μεταβιβάσεις και τα λοιπά τρέχοντα έσοδα.