Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο αριθμός των απασχολούμενων στην ελληνική οικονομία ανήλθε στα 3.752,7 χιλ άτομα το 2017 καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 2,2% ή 79,1 χιλ. H κατηγορία των μισθωτών – το 65,9% του συνόλου των εργαζομένων – είχε την υψηλότερη συνεισφορά στην προαναφερθείσα μεταβολή. Πιο αναλυτικά, ο αριθμός των μισθωτών αυξήθηκε κατά 2,2% ή 52,9 χιλ άτομα.