Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H απασχόληση στην ελληνική οικονομία ενισχύθηκε σε ετήσια βάση 2,5% το 1ο εξάμηνο του τρέχοντος έτους από 2,2% το 2ο εξάμηνο 2018. Ο εν λόγω ρυθμός μεταβολής αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά 93,1 χιλ (χιλιάδες) άτομα. Το 1ο εξάμηνο 2019 ήταν το 10ο στη σειρά με θετικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής για την απασχόληση στην ελληνική οικονομία. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάκτηση του 34,0% των απωλειών της κρίσης σε όρους απασχολούμενων ατόμων.