Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην ελληνική οικονομία ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ διπλασιάστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια. Πιο αναλυτικά, από 4,3% το 2010 αυξήθηκαν στο 8,2% το 2017.