Διπλασιάστηκαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ την περίοδο 2010-2017. Μακροπρόθεσμη πρόκληση η ενίσχυση της δαπάνης ανά ταξίδι | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην ελληνική οικονομία ως ποσοστό του ονομαστικού ΑΕΠ διπλασιάστηκαν τα τελευταία 7 χρόνια. Πιο αναλυτικά, από 4,3% το 2010 αυξήθηκαν στο 8,2% το 2017.