Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ) σε τροποποιημένη ταμειακή βάση μηνός Δεκεμβρίου 2022, στο 12-μηνο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 το ισοζύγιο ΚΠ διαμορφώθηκε σε έλλειμμα €11,680 δισεκ., μικρότερο έναντι του στόχου κατά €1,720 δισεκ. (12,8%). Εξαιρώντας τους τόκους από την πλευρά των δαπανών, το πρωτογενές ισοζύγιο ΚΠ διαμορφώθηκε σε έλλειμμα €6,676 δισεκ., μικρότερο σε σύγκριση με τον στόχο κατά €1,830 δισεκ. (21,5%). Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να διευρυνθεί από 6,8% του ΑΕΠ το 2021 στο 7,1% το 2022, να κορυφωθεί στο 8,9% το 2023 και στη συνέχεια να μειωθεί οριακά στο 8,8% το 2024.