Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδος που δημοσιεύει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το 2017 η Τουρκική οικονομία απορρόφησε το 6,8% του συνόλου των εξαγωγών προϊόντων της ελληνικής οικονομίας. Το εν λόγω μερίδιο αντιστοιχεί σε ένα πόσο της τάξης των €2,0 δις σε τρέχουσες τιμές (1,1% του ονομαστικού ΑΕΠ της Ελλάδος το 2017).