Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα, μετρούμενος βάσει του ΕνΔΤΚ, αυξήθηκε στο 2,8% τον Οκτώβριο 2021 (4,1% στην Ευρωζώνη) από 1,9% και -2,0% τον Σεπτέμβριο 2021 και τον Οκτώβριο 2020 αντίστοιχα. Αναντίρρητα, ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης του πληθωρισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην αλλοδαπή, σχετίζεται με την άνοδο των τιμών ενέργειας. Προς το παρόν ο κλάδος της μεταποίησης εμφανίζει ανθεκτικότητα στις πληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο, πτωτικοί κίνδυνοι στην πλευρά της προσφοράς υφίστανται.