Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Bάσει των δεικτών υψηλής συχνότητας που έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα, η εικόνα που διαμορφώνεται για την επίδοση της οικονομίας το 1o τρίμηνο 2020 έχει θετικά και αρνητικά μηνύματα. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτά τα αποτελέσματα, η ελληνική οικονομία δύναται να διαφοροποιηθεί σε σχέση με την Ευρωζώνη αναφορικά με τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης του 1ου τρίμηνο 2020.