Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρά την επιτάχυνση των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, παρά την αύξηση της αβεβαιότητας και τη χειροτέρευση των προσδοκιών, η μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδας το 2ο τρίμηνο 2022 ήταν καλύτερη του αναμενομένου. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 1,2% QoQ / 7,7% YoY, ο τέταρτος υψηλότερος στην Ευρωζώνη, από 2,9% QoQ / 8,0% YoY το 1ο τρίμηνο 2022. Βάσει αυτών των αποτελεσμάτων, οι εκτιμήσεις επίσημων φορέων και οργανισμών για τον πραγματικό ρυθμό μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 2022 αναμένεται να αναθεωρηθούν σημαντικά επί τα βελτίω.