Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά 2,3% QoQ το 3ο τρίμηνο 2020 φαντάζει υψηλή όταν συγκριθεί με τον αντίστοιχο προ πανδημίας μέσο ρυθμό ή ακόμα και με τον αντίστοιχο μέσο ρυθμό της περιόδου της υψηλής ανάπτυξης και των μεγάλων ελλειμμάτων. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 1ον τη βαθιά κάμψη που καταγράφηκε το 2ο τρίμηνο λόγω του πρώτου κύματος της πανδημίας, 2ον την επίδοση των υπολοίπων οικονομιών της ΕΕ-27 και 3ον τη συμμετρική σε γενικές γραμμές φύση της διαταραχής της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο ήταν σχετικά χαμηλός. Η ερμηνεία βρίσκεται στη μεγάλη μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών.