Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εν αντιθέσει με τις ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών που υπέστησαν μεγάλη συρρίκνωση το 2020, οι εξαγωγές εμπορευμάτων επέδειξαν ανθεκτικότητα. Αυτό το στοιχείο, τουλάχιστον εν μέρει, αποδεικνύει ότι ο βαθμός ευαισθησίας του τομέα των αγαθών στην πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 είναι πολύ μικρότερος από τον αντίστοιχο των υπηρεσιών. Στην καλή επίδοση, τηρουμένων των αναλογιών, των εξαγωγών εμπορευμάτων το 2020, προστέθηκε και η σχετικά ήπια πτώση της παραγωγής στη μεταποίηση.