Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κάθε χρόνο αυτή την περίοδο πολλοί οργανισμοί δημοσιεύουν τις εκτιμήσεις τους για τις προοπτικές της διεθνούς οικονομίας και των οικονομιών των επί μέρους χωρών για το νέο έτος. Κατά ένα μεγάλο ποσοστό επικεντρώνονται σε μεταβλητές που σχετίζονται με τα βασικά πεδία ανάλυσης της μακροοικονομικής θεωρίας όπως ο βραχυπρόθεσμος και ο μακροπρόθεσμός ρυθμός μεγέθυνσης, το ποσοστό ανεργίας, ο πληθωρισμός, το εξωτερικό ισοζύγιο και το δημοσιονομικό ισοζύγιο. Στο παρόν τεύχος του δελτίου 7 Ημέρες Οικονομία, παραθέτουμε τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των εν λόγω μεταβλητών για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας καθώς και τις αντίστοιχες προβλέψεις σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση της αγοράς (consensus forecast).