Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο γενικός κλάδος που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό (ως προς το σκέλος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης) παρουσίασε τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην υγειονομική κρίση του κορωνοϊού COVID-19 το 2o τρίμηνο 2020. Αναλυτικά, κατέγραψε απώλειες της τάξης του -33,3% QoQ σε όρους πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (-€3,3 δις σε τρέχουσες τιμές).