Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αρνητική διαταραχή από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 αποτυπώθηκε στους εθνικούς λογαριασμούς των περισσοτέρων οικονομιών της ΕΕ-28 το 1ο τρίμηνο 2020. Η ύφεση στην ελληνική οικονομία αποδείχτηκε αρκετά ηπιότερη σε σύγκριση με την Ευρωζώνη. Η ανθεκτικότητα των εξαγωγών αγαθών, η σχετικά ήπια πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης και το ανάχωμα που δημιούργησε η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης συνετέλεσαν σε αυτό το αποτέλεσμα.