Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα έπειτα από δέκα συνεχή τρίμηνα ανοδικής πορείας σε τριμηνιαία βάση, μειώθηκε, έστω και οριακά, κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο 2023 από αύξηση 1,1% το τέταρτο τρίμηνο 2022. Ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης παρέμεινε θετικός σε ετήσια βάση (2,1%) για όγδοο τρίμηνο στη σειρά, ήταν υψηλότερος από τον αντίστοιχο της Ευρωζώνης (1,0%), ωστόσο ήταν χαμηλότερος από τον αντίστοιχο του τετάρτου τριμήνου 2022 (4,8%).