Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2021 ξεκίνησε με υψηλή αβεβαιότητα λόγω του 2ου lockdown και έκλεισε με εντεινόμενη ανησυχία λόγω της ενεργειακής κρίσης. Μετά τη βαθιά ύφεση το 2020 (9,0%), η ελληνική οικονομία ανέκαμψε ταχέως, καταγράφοντας ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 8,3%. Ως εκ τούτου ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της πανδημίας σε όρους πραγματικού ΑΕΠ.