Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η απασχόληση στην Ελλάδα κινήθηκε ανοδικά για 6ο έτος στη σειρά στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, ασκώντας θετική επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.