Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ, διαμορφώθηκε στο 1,8 YoY% το 2ο τρίμηνο 2018 παρουσιάζοντας επιβράδυνση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο (2,5 YoY% το 1ο τρίμηνο 2018). Ο αντίστοιχος τριμηνιαίος ρυθμός ήταν στο 0,2 QoQ% από 0,9% το 1ο τρίμηνο 2018. Σημειώνουμε ότι το 2ο τρίμηνο 2018 ήταν το 6ο στη σειρά με θετικό ρυθμό μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομία σε ετήσια και σε τριμηνιαία βάση.