Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών του δευτέρου τρίμηνου 2023 αναμένεται να δημοσιευτούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 6 Σεπτεμβρίου 2023. Οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας, απασχόλησης, παραγωγής και πωλήσεων που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα εκπέμπουν θετικά και αρνητικά μηνύματα για την επίδοση της οικονομίας το δεύτερο τρίμηνο 2023. Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται και η μεταποίηση παρουσιάζει ανθεκτικότητα, ωστόσο ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης επιβραδύνεται και ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο μειώνεται.