Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Oι δαπάνες των νοικοκυριών για κατανάλωση, τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο 2022, παρουσίασαν ανθεκτικότητα στις πληθωριστικές πιέσεις. Ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου ενισχύθηκε κατά 4,6% YoY την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2022 από 9,0% ΥοΥ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Σε αυτό το αποτέλεσμα, πέραν των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης, συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις της πανδημίας.