Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σε όρους υπολοίπων τέλος περιόδου, το 2017 αποτέλεσε το πρώτο έτος με θετική ετήσια μεταβολή για τις καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα από το 2013. Το σχετικό υπόλοιπο ανήλθε στα €126,3 από €121,4 δις το 2016 (+€4.964,4 εκατ. ή +4,1%). Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των ετών 2014, 2015 και 2016 η σωρευτική μείωση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα ήταν -€41,9 δις ή -25,6% (-€3,0 δις ή -1,8% το 2014, -€36,9 δις ή -23,0% το 2015 και -€2,0 δις ή -1,6% το 2016)