Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνεχίστηκε τον Αύγουστο 2021. Το προαναφερθέν μέγεθος διαμορφώθηκε στα €173,1 δισεκ. ενισχυμένο κατά €1,5 δισεκ. ή 0,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2021 και κατά €21,3 δισεκ. ή 14,0% σε σχέση με τον Αύγουστο 2020. Στο δημοσιονομικό πεδίο, το έλλειμμα στο 8μηνο Ιαν-Αυγ 2021 ήταν μικρότερο του στόχου.