Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα (στοιχεία ΙΟΒΕ), έπειτα από τη σχετικά υψηλή μηνιαία πτώση που κατέγραψε τον Μάρτιο 2018, σημείωσε αύξηση για 2ο μήνα στη σειρά τον Μάιο 2018. Διαμορφώθηκε στις 104,2 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 103,6 ΜΔ τον Απρίλιο 2018. H προαναφερθείσα τιμή είναι η 2η υψηλότερη από τον Αύγουστο 2014.