Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο δημόσιος τομέας, ο τουρισμός και η μεταποίηση αποτέλεσαν τους μοχλούς ενίσχυσης της απασχόλησης το 2ο τρίμηνο 2016

• Από το 2ο τρίμηνο 2014 η απασχόληση στην ελληνική οικονομία παρουσιάζει ανοδική πορεία. Είχαν προηγηθεί 21 συνεχή τρίμηνα, 1ο τρίμηνο 2009 – 1ο τρίμηνο 2014, με αρνητικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής (μέσος όρος -5,02%).
• Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. το σύνολο της απασχόλησης ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά +2,13% το 2ο τρίμηνο 2016 από +2,91% το 1ο τρίμηνο 2016.
• Οι κύριοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας από τους οποίους προήλθε η προαναφερθείσα αύξηση ήταν η μεταποίηση, οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος & εστίασης και η δημόσια διοίκηση, άμυνα και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.