Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κρίσιμος ο ρόλος των θεσμικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης και του προϊόντος της οικονομίας

• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 23,28% τον Απρίλιο 2016. Σε όρους μηνιαίας μεταβολής σημειώθηκε πτώση -0,46 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) και σε όρους ετήσιας μεταβολής καταγράφηκε μείωση -1,98 ΠΜ. Αυτή ήταν η 2η μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 26 μηνών.
• Η απασχόληση σημείωσε αύξηση κατά 106,85 χιλ. άτομα (+2,99%), η ανεργία μείωση κατά -90,95 χιλ. (-7,54%) και το εργατικό δυναμικό αύξηση κατά 15,90 χιλ. (0,33%).
• Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ η ενίσχυση του αριθμού των απασχολουμένων αναμένεται να συνεχιστεί το 2016 και το 2017. Η επαλήθευση αυτού του σεναρίου θα οδηγήσει σε άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων των δημοσιονομικών μέτρων στο συνολικό διαθέσιμο εισόδημα της οικονομίας.