Ιδιωτική κατανάλωση, εξαγωγές και παραγωγικότητα της εργασίας οι πιθανοί ερμηνευτικοί παράγοντες της ύφεσης το 1ο τρίμηνο 2016 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιδιωτική κατανάλωση, εξαγωγές και παραγωγικότητα της εργασίας οι πιθανοί ερμηνευτικοί παράγοντες της ύφεσης το 1ο τρίμηνο 2016

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -1,16% το 1ο τρίμηνο 2016 από -0,68% το 4ο τρίμηνο 2016
• Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του -0,39% από οριακή αύξηση 0,08% το προηγούμενο τρίμηνο
• Από την πλευρά της ζήτησης, εκτιμούμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές και οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίων θα έχουν αρνητική συνεισφορά στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
• Στην πλευρά της προσφοράς αναμένουμε περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγικότητας της εργασίας το 1ο τρίμηνο 2016