Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιδιωτική κατανάλωση, εξαγωγές και παραγωγικότητα της εργασίας οι πιθανοί ερμηνευτικοί παράγοντες της ύφεσης το 1ο τρίμηνο 2016

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -1,16% το 1ο τρίμηνο 2016 από -0,68% το 4ο τρίμηνο 2016
• Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής καταγράφηκε συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ της τάξης του -0,39% από οριακή αύξηση 0,08% το προηγούμενο τρίμηνο
• Από την πλευρά της ζήτησης, εκτιμούμε ότι η ιδιωτική κατανάλωση, οι εξαγωγές και οι ιδιωτικές επενδύσεις παγίων θα έχουν αρνητική συνεισφορά στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
• Στην πλευρά της προσφοράς αναμένουμε περαιτέρω συρρίκνωση της παραγωγικότητας της εργασίας το 1ο τρίμηνο 2016