Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής και πτώση των εξαγωγών & των εισαγωγών εμπορευμάτων το 1ο τρίμηνο 2016

• Με βάση τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών παρουσίασαν ετήσια μείωση -11,37% και -17,02% αντίστοιχα τον Μάρτιο 2016
• Η εν λόγω πτώση οφείλεται στην κατηγορία των πετρελαιοειδών. Η συνεισφορά τους στη μείωση των εξαγωγών και των εισαγωγών ήταν της τάξης των -11,15 και -15,36 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχa
• Οι εξαγωγές εμπορευμάτων εκτός πετρελαιοειδών και πλοίων παρουσίασαν οριακή ετήσια άνοδο 0,02% τον Μάρτιο 2016
•Συνεχίστηκε η ετήσια μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Μάρτιο 2016. Καταγράφηκε πτώση της τάξης του -4,24% από -2,67% τον Φεβρουάριο 2016.