Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ωστόσο η θετική επίδραση των καθαρών εξαγωγών στο σχηματισμό του ΑΕΠ εξασθενεί.

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) ήταν ελλειμματικό στα -€804,27 εκατ. το Φεβρουάριο 2016. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους σημειώθηκε αύξηση της τάξης των €650,21 εκατ.
• Ο δείκτης κύκλου εργασιών (δείκτης αξίας πωλήσεων σε τρέχουσες τιμές) στη βιομηχανία σημείωσε ετήσια πτώση -15,15% το Φεβρουάριο 2015 από -13,78% τον Ιανουάριο 2016.
• Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ), το 1ο τρίμηνο 2016 το πρωτογενές αποτέλεσμα ΚΠ και το ισοζύγιο ΚΠ υπερέβησαν το στόχο κατά €1,58 δις και €1,56 δις αντίστοιχα.