Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βελτίωση του οικονομικού κλίματος το 1ο τρίμηνο 2016 – Αγκάθι η πτωτική πορεία του δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτή

• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε μηνιαία αύξηση το Μάρτιο 2016. Διαμορφώθηκε στις 90,1 μονάδες δείκτη (ΜΔ) από 89,0 ΜΔ το Φεβρουάριο 2016.
• Παρά το γεγονός ότι καταγράφηκε βελτίωση για 2ο συνεχή τρίμηνο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος εξακολουθεί να απέχει από τα επίπεδα του 2ου τριμήνου 2015, δηλαδή πριν την επιβολή του μέτρου των κεφαλαιακών ελέγχων.
• Το σύνολο των καταθέσεων και ρέπος (υπόλοιπα) των μη νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ)) παρουσίασε μηνιαία μείωση -€572,55 εκατ. το Φεβρουάριο 2016.