Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο συνδυασμός υψηλού ποσοστού ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων δύναται να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού μεταβολής του δυνητικού προϊόντος

• Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 24,39% το 4ο τρίμηνο 2015 από 26,06% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους
• Η ελληνική αγορά εργασίας εκτός από το υψηλό ποσοστό ανεργίας παρουσιάζει και υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (≥12 μηνών). Το εν λόγω μέγεθος διαμορφώθηκε στο 74,30% το 4ο τρίμηνο 2015 από 73,00 το 4ο τρίμηνο 2014.
• Ο συνδυασμός υψηλού ποσοστού ανεργίας και μακροχρόνια ανέργων δύναται να οδηγήσει σε μείωση του ρυθμού μεταβολής του δυνητικού προϊόντος της ελληνικής οικονομίας