Μείωση του πραγματικού προϊόντος το 2015 παρά την αύξηση της απασχόλησης και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση του πραγματικού προϊόντος το 2015 παρά την αύξηση της απασχόλησης και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat) η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας – μετρούμενη σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά απασχολούμενο (ΠΠΑ) – συρρικνώθηκε κατά -2,15% το 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά ώρα εργασίας ήταν -2,98% (ΠΠΩΕ).
• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 23,96% το Δεκέμβριο 2015 από 24,36% το Νοέμβριο 2015 και από 25,91% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
• Η ετήσια μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν -0,52% το Φεβρουάριο 2016 από -0,73% τον Ιανουάριο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν +0,07% και -0,12%.