Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μείωση του πραγματικού προϊόντος το 2015 παρά την αύξηση της απασχόλησης και των ωρών εργασίας ανά απασχολούμενο

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat) η πραγματική παραγωγικότητα της εργασίας – μετρούμενη σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά απασχολούμενο (ΠΠΑ) – συρρικνώθηκε κατά -2,15% το 2015. Το αντίστοιχο μέγεθος σε όρους πραγματικού προϊόντος ανά ώρα εργασίας ήταν -2,98% (ΠΠΩΕ).
• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 23,96% το Δεκέμβριο 2015 από 24,36% το Νοέμβριο 2015 και από 25,91% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
• Η ετήσια μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν -0,52% το Φεβρουάριο 2016 από -0,73% τον Ιανουάριο 2016. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν +0,07% και -0,12%.