Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Θετικά σημάδια από την αύξηση των καταθέσεων και τη σταθεροποίηση στη μεταποίηση - η πτώση των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο συνεχίζεται

• Το σύνολο των καταθέσεων των μη νομισματικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΝΧΙ) στα ΝΧΙ στην Ελλάδα εκτός της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ) σημείωσε αύξηση €2,62 δις το Δεκέμβριο 2015.
• Ο κλάδος της μεταποίησης παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Πιο συγκεκριμένα ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI διαμορφώθηκε στις 50.0 μονάδες δείκτη (ΜΔ) τον Ιανουάριο 2016.
• Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσε ετήσια πτώση -4,29% το Νοέμβριο 2015 (από -2.77% τον Οκτώβριο 2015). Αυτός ήταν ο 6ος συνεχής μήνας στον οποίο καταγράφηκε αρνητική ετήσια μεταβολή.