Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ελλάδα: Μακροοικονομικές Προοπτικές 2016

Τα οικονομετρικά μας υποδείγματα για την πρόγνωση του ελληνικού ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο (Greek GDP Nowcasting) καταδεικνύουν συνέχιση της ύφεσης το δ’ τρίμηνο του 2015, με το εύρος προβλέψεων για τον αντίστοιχο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να κυμαίνεται μεταξύ -1,5% και -0,8%. Απουσία νέων σημαντικών αναθεωρήσεων σε προγενέστερα στοιχεία, η επαλήθευση των ανωτέρω εκτιμήσεων θα οδηγήσει σε ρυθμό συρρίκνωσης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας μεταξύ -0,30% και -0,15% για το σύνολο του τρέχοντος έτους. Επιπροσθέτως, η αντίστοιχη εκτιμώμενη στατιστική επίπτωση (carry over) στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ το επόμενο έτος κυμαίνεται μεταξύ -1,0 και -0,5 ποσοστιαίες μονάδες.