Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

• Ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 0,23% το 1ο τρίμηνο 2015. Σε όρους τριμηνιαίας μεταβολής το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε για 2ο συνεχές τρίμηνο (-0,16% και -0,41% το 4ο τρίμηνο 2014).
• Σε χαμηλό 17 μηνών ο δείκτης οικονομικού κλίματος το Μάιο 2015 (91,4 μονάδες δείκτη).
• Αμετάβλητο παρέμεινε το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο 2015 (25,61% από 25,59% το Φεβρουάριο). Τους τελευταίους 4 μήνες (με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, δηλαδή Δεκέμβριος-Μάρτιος) η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης και το γεγονός αυτό κρίνεται ως ανησυχητικό για την πορεία της αγοράς εργασίας.