Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεχίζεται η συρρίκνωση του κλάδου της βιομηχανίας, μείωση στα μερίδια της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης

• Η ετήσια μεταβολή του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία διαμορφώθηκε στο -2,9% το Μάρτιο 2015.
• Ο τομέας της βιομηχανίας συνεισέφερε το 11,6% της συνολικής εγχώριας ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2014 (από 14,4% το 2001).
• Η συνεισφορά του τομέα της βιομηχανίας στη συνολική απασχόληση ήταν της τάξης του 9,9% το 2014 (από 12,5% το 2001).
• Ο ελληνικός βιομηχανικός κλάδος κατά τη διάρκεια της περιόδου 2001-2014 εμφάνιζε πάντα τις υψηλότερες ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο σε σχέση με την Ευρωζώνη, την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.
• Από το 2007 και έπειτα παρατηρείται στασιμότητα στην παραγωγικότητα της εργασίας στο βιομηχανικό κλάδο.